top of page
Teoriaan ja näyttöön perustuvat fyysistä aktiivisuutta edistävät interventiot

Uutiset

24.11.2021. BC-Well profiloitumisalueen nettisivut löytyvät osoitteesta https://www.jyu.fi/edupsy/fi/tutkimus/bc-well/bc-well

Increasing motivation for physical activity, IMpact, University of Jyväskylä, Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto

Liikuntatieteellinen tiedekunta

Viimeisimmät julkaisut

Hagger, M., Cameron, L., Hamilton, K., Hankonen, N., & Lintunen, T. (Eds.). (2020). The Handbook of Behavior Change (Cambridge Handbooks in Psychology). Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/9781108677318

Polet, J., Schneider, J., Hassandra, M., Lintunen, T., Laukkanen, A., Hankonen, N., Hirvensalo, M., Tammelin, T. H., Hamilton, K., & Hagger, M. S. (2021). Predictors of school students’ leisure-time physical activity : An extended trans-contextual model using Bayesian path analysis. PLoS ONE, 16(11), Article e0258829. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0258829

Schneider, J., Polet, J., Hassandra, M., Lintunen, T., Laukkanen, A., Hankonen, N., Hirvensalo, M., Tammelin, T. H., Törmäkangas, T., & Hagger, M. S. (2020). Testing a physical education-delivered autonomy supportive intervention to promote leisure-time physical activity in lower secondary school students : the PETALS trial. BMC Public Health, 20, Article 1438. https://doi.org/10.1186/s12889-020-09518-3

PETALS-tutkimus: Opettajien koulutusmateriaalit

Polet, J., Lintunen, T., Schneider, J., & Hagger, M. S. (2020). Predicting Change in Middle School Students’ Leisure-Time Physical Activity Participation: A Prospective Test of the Trans-Contextual Model. Journal of Applied Social Psychology. Advance online publication.

Polet, J., Hassandra, M., Lintunen, T., Laukkanen, A., Hankonen, N., Hirvensalo, Tammelin, T & Hagger, MS (2019). Using Physical Education to Promote Out-of School Physical Activity in Lower Secondary School Students–A Randomized Controlled Trial Protocol. BMC Public Health,

https://doi.org/10.1186/s12889-019-6478-x

 

Hagger, M. S., Polet, J., & Lintunen, T. (2018). The reasoned action approach applied to health behavior: Role of past behavior and tests of some key moderators using meta-analytic structural equation modeling. Social Science & Medicine, 213, 85-94.

Hagger, M. (käsikirjoitus). Imagery, Mental Simulations, and Mental Contrasting: A manual for Changing Behaviour. University of Jyväskylä, Jyväskylä, Finland.

Hagger, M. S., Chan, D. K. C., Protogerou, C., & Chatzisarantis, N. L. D. (2016). Using meta-analytic path analysis to test theoretical predictions in health behavior: An illustration based on meta-analyses of the theory of planned behavior. Preventive Medicine, 89, 154-161. doi: 10.1016/j.ypmed.2016.05.020

Hagger, M. S. (2017). Health behaviour and the reflective-impulsive model. In R. Deutsch, B. Gawronski & W. Hoffman (Eds.), Reflective and Impulsive Determinants of Human Behavior (pp. 157-172). New York: Routledge.

pysy_liikkuvana_tuki_ja_liikuntaelimisto
Tarun ryhmä_tutkijoiden yo2020.jpg

27.11.2020 IMPAct tiimi osallistui tutkijoiden yöhön 2020 https://www.jyu.fi/en/academic-events/researchers-night. Tutkijatohtori Jekaterina Schneiderin englanninkielinen esitelmä autonomiaa tukevasta liikunnanopetuksesta on katsottavissa https://youtu.be/joA3i0tIZAE

PETALS-tutkimuksen esittely:

Taru Lintunen, professori, Arto Laukkanen, tutkijatohtori ja Juho Polet, tohtorikoulutettava. Kommentti: Eino Leisimo, Jyväskylän kaupungin sivistystoimialajohtaja
https://m3.jyu.fi/jyumv/ohjelmat/sport/liikunta/liikuntapsykologia/kuinka-tukea-oppilaiden-autonomiaa-ja-osallisuutta-liikunnanopetuksessa-petals-tutkimus/mediaview

Polkuvain = autonomia

28.4.2020. Jyväskylän yliopisto on päättänyt profiloitua käyttäytymismuutostutkimuksessa teemalla käyttäytymisenmuutos, fyysinen aktiivisuus ja hyvinvointi elämänkulussa (BC-Well). Yliopisto tukee profiloitumishanketta ohjaamalla rahoitusta tohtorikoulutukseen ja tutkimusinfrastruktuuriin. Profilointihankkeen johtajana toimii liikuntapsykologian Professori Taru Lintunen. Hän työskentelee hankkeessa yhdessä Professori Martin Haggerin (liikuntatieteellinen tiedekunta), Professori Juha Holman (kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta) ja yliopistotutkija Tiina Parviaisen (motonitieteinen aivotutkimuskeskus) kanssa.

28.4.2020  Katso uusimmat Taru Lintusen and Arto laukkasen Mediaesiintymiset

Promootio_Arto_Ilkka_Martin_Taru1.jpg

25.05.2019. Tutkijatohtori Arto Laukkanen sekä Professorit Ilkka Vuori, Taru Lintunen ja Martin Hagger promootion jälkeen.

Ryan.jpg

23,5,2019 Richard Ryan tarkasti IMPAct tiimin posterin

Let's move it closing seminar. Taru.jpg

4.2.2019. Taru Lintunen piti kommenttipuheenvuoron Let's move it -hankkeen loppuseminaarissa 

Cambridge.jpg

11.9.2018. Toimitussopimus  Cambridge University Pressin kanssa. Tulossa 2020:

Hagger, Cameron, Hamilton, Hankonen & Lintunen: Handbook of Behavior Change

11.5.2018. IMPACT tiimi ja ja liikunnanopettajien täydennyskouluttajat Marjo Rantalainen (vasemmalla) ja Ulla Sirviö-Hyttinen (oikealla)

2.11.2017. IMPAct tiimi osallistui terveyspsykologian päiville ja tutkijasymposiumiin  Helsingissä 31.10-2.11.2017. Matti Heino luennoi.

15.9.2017. IMPAct tiimi vieraili Verticalissa mentoroimassa start-up yrityksiä

19.9.2017. Kisakallion urheiluopisto on luonut health skills ohjelman yhteistyössä IMPAct projektin kanssa

5.9.2017. Juho Polet piti Firstbeat webinaarin tavoitteenasettelusta ja sisäisestä motivaatiosta

10-14.7.2017. Martin Hagger piti pääluennon kansainvälisessä urheilupsykologian kongressissa Sevillassa. Martin Hagger, Taru Lintunen and Juho Polet pitivät suullisen esitelmän. IMPAct:lla oli oma symposium.

24.5.2017. Juho Polet ja Taru Lintunen kirjoittivat  blogin motivaatiosta "Lihatohtori" akatemiatutkija Juha Hulmin suosittuun blogiin

 

 

10.5.2017. Taru Lintunen luennoi Vertical Health Acceleratorissa hyvästä työilmapiiristä

 

 

 

9.5.2017. IMPAct tiimi testasi cardiolysen kehittämää sydänsähkökäyrän mittaustekniikkaa

IMPAct - Motivaatio: Teoriaan ja näytöön perustuvat fyysistä aktiivisuutta edistävät interventiot on kansainvälinen, laajaan verkostoyhteistyöhön perustuva TEKESin rahoittama tutkimushanke. IMPAct projektin tarkoituksena on kehittää motivaatioteorioihin ja toimiviin käytäntöihin perustuvia lähestymistapoja fyysisen aktiiviisuuden edistämiseksi eri kohderyhmillä. Tieteellisenä tavoitteena on kehittää motivaatioteoreettinen terveyskäyttäytymistä selittävä malli. Tavoitteena on myös tuottaa tutkimukseen perustuvaa materiaalia, jonka avulla on mahdollista edistää fyysistä aktiivisuutta. Tutkimuksessa kehitetään myös konenäköön perustuva ryhmätason fyysisen aktiivisuuden mittausmenetelmä.

Projektia johtavat professori Martin S. Hagger sekä professori Taru Lintunen, tutkimusryhmässä on edustajia terveyspsykologian, käyttäytymislääketieteen, urheilupsykologian, fyysisen aktiivisuuden, kansanterveyden ja terveydenedistämisen alalta. Projektin yhteistyökumppaneina on yrityksiä, joiden pyrkimyksenä on fyysisen aktiivisuuden ja laajemminkin terveyskäyttäytymisen edistäminen. Projektin hallinnollinen keskuspaikka on Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa.

Tehtävä

Projektin tehtävänä on kehittää yksittäisiä motivaatioteorioita integroiva terveyskäyttäytymistä selittävä johtava teoreettinen malli sekä edistää fyysistä aktiivisuutta teoriaan ja näyttöön perustuvilla käyttäytymismuutosinterventioilla eri ympäristöissä ja kohderyhmillä.  

Yksilöidyt tavoitteet

1)

Kehittää ja testata psykologista motivaatiomallia, joka tunnetaan nimellä integroitu 

käyttäytymisenmuutosmalli (Integrated Behaviour Change Model, IBCM)

 

2)

Toteuttaa empiirinen tutkimus, jolla testataan kehitetyn motivaatiomallin (IBCM) keskeisiä oletuksia

 

3)

Kehittää ja arvioida fyysistä aktiivisuutta lisääviä interventiomateriaaleja sekä edistää pysyviä ja pitkäaikaisia fyysisen aktiivisuuden muutoksia eri ympäristöissä ja kohderyhmissä perustuen näyttöön ja motivaatiomallin (IBCM) tutkimukseen

4)

Kehittää objektiivinen konenäköön perustuva ryhmätason fyysisen aktiivisuuden mittausmenetelmä (CAVAPA)

 

5)

Kehittää teoriaan ja näyttöön perustuvia harjoitus- ja koulutusmateriaaleja sekä oppaita fyysisen aktiivisuuden edistämiseksi kouluissa, työpaikoilla, terveydenhoidossa ja vanhustyössä

 

6)

Tutkimusrahoitushaut käyttäytymismuutosinterventioiden tutkimukseen ja soveltamiseen fyysisen aktiivisuuden edistämiseksi

Increasing motivation for physical activity, IMpact, University of Jyväskylä, Jyväskylän yliopisto
bottom of page